Full 1
UNIKONSTRUKT
Full 1

Železobetónové konštrukcie

Predmetom činnosti UNIKONSTRUKT DS s.r.o. je kompletná ako aj dielčia projektácia, dodávka a montáž železobetónových nosných konštrukcií podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Ide predovšetkým o halové konštrukcie, ktoré sa projektujú ako budúce výrobné, skladové, logistické ako aj komerčné priestory. Široké použitie potvrdzuje, že sa vo veľkej miere osvedčili ako nosné konštrukcie multifunkčných objektov, administratívnych budov, športových areálov a sietí supermarketov.

Stropy - stropné systémy

Dutinové stropné panely

Predpäté dutinové stropné panely sú prefabrikované stropné stavebné prvky, ktoré je možné použiť aj na preklenutie priestorov s veľkými svetlými rozponmi. Po uložení panelov vznikne plnohodnotná stropná konštrukcia, ktorá nevyžaduje žiadne montážne podopretie a môže sa okamžite po montáži zaťažiť. Predpäté dutinové stropné panely sú vyrábané vo výrobniach, ktoré sú vybavené dnes dostupnou najmodernejšou technológiou. V závislosti na požadovanom zaťažení a vzdialenosti podpier ponúkame predpäté dutinové stropné panely rôznych únosností a rôznych hrúbok.

Referencie

Železobetónové konštrukcie

Predmetom činnosti UNIKONSTRUKT DS s.r.o. je kompletná ako aj dielčia projektácia, dodávka a montáž železobetónových nosných konštrukcií podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. Ide predovšetkým o halové konštrukcie, ktoré sa projektujú ako budúce výrobné, skladové, logistické ako aj komerčné priestory. Široké použitie potvrdzuje, že sa vo veľkej miere osvedčili ako nosné konštrukcie multifunkčných objektov, administratívnych budov, športových areálov a sietí supermarketov.

Stropy - stropné systémy

Predpäté dutinové stropné panely sú prefabrikované stropné stavebné prvky, ktoré je možné použiť aj na preklenutie priestorov s veľkými svetlými rozponmi. Po uložení panelov vznikne plnohodnotná stropná konštrukcia, ktorá nevyžaduje žiadne montážne podopretie a môže sa okamžite po montáži zaťažiť. Predpäté dutinové stropné panely sú vyrábané vo výrobniach, ktoré sú vybavené dnes dostupnou najmodernejšou technológiou. V závislosti na požadovanom zaťažení a vzdialenosti podpier ponúkame predpäté dutinové stropné panely rôznych únosností a rôznych hrúbok.

Referencie