Železobetónové konštrukcie

Predmetom činnosti UNIKONSTRUKT DS s.r.o. je kompletná ako aj dielčia projektácia, dodávka a montáž železobetónových nosných konštrukcií podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Ide predovšetkým o halové konštrukcie, ktoré sa projektujú ako budúce výrobné, skladové, logistické ako aj komerčné priestory. Široké použitie potvrdzuje, že sa vo veľkej miere osvedčili ako nosné konštrukcie multifunkčných objektov, administratívnych budov, športových areálov a sietí supermarketov.

Manažment spoločnosti má dlhodobú skúsenosť v tomto segmente stavebného priemyslu, a s uprednostňovaním najprogresívnejších výrobných technológií spĺňa aj tie najnáročnejšie technické aj kvalitatívne požiadavky zákazníkov. Spoločnosť disponuje kvalifikovaným a skúseným tímom odborníkov – projektantov, inžinierov statikov – ktorí sú k dispozícii pri riešení technických problémov.

Pri realizácií jednotlivých stavieb, spoločnosť UNIKONSTRUKT DS s.r.o. má k dispozícii dostatočnú montážnu, zdvíhaciu ako aj špeciálno-prepravnú kapacitu.

Prioritou manažmentu spoločnosti je ponúknuť zákazníkom čo najoptimálnejšie riešenie týkajúce sa ceny a množstva zabudovaného materiálu.

ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

Predmetom činnosti UNIKONSTRUKT DS s.r.o. je kompletná ako aj dielčia projektácia, dodávka a montáž železobetónových nosných konštrukcií podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. Ide predovšetkým o halové konštrukcie, ktoré sa projektujú ako budúce výrobné, skladové, logistické ako aj komerčné priestory. Široké použitie potvrdzuje, že sa vo veľkej miere osvedčili ako nosné konštrukcie multifunkčných objektov, administratívnych budov, športových areálov a sietí supermarketov. Manažment spoločnosti má dlhodobú skúsenosť v tomto segmente stavebného priemyslu, a s uprednostňovaním najprogresívnejších výrobných technológií spĺňa aj tie najnáročnejšie technické aj kvalitatívne požiadavky zákazníkov. Spoločnosť disponuje kvalifikovaným a skúseným tímom odborníkov – projektantov, inžinierov statikov – ktorí sú k dispozícii pri riešení technických problémov. Pri realizácií jednotlivých stavieb, spoločnosť UNIKONSTRUKT DS s.r.o. má k dispozícii dostatočnú montážnu, zdvíhaciu ako aj špeciálno-prepravnú kapacitu. Prioritou manažmentu spoločnosti je ponúknuť zákazníkom čo najoptimálnejšie riešenie týkajúce sa ceny a množstva zabudovaného materiálu.