Dutinové stropné panely

Predpäté dutinové stropné panely sú prefabrikované stropné stavebné prvky, ktoré je možné použiť aj na preklenutie priestorov s veľkými svetlými rozponmi. Po uložení panelov vznikne plnohodnotná stropná konštrukcia, ktorá nevyžaduje žiadne montážne podopretie a môže sa okamžite po montáži zaťažiť. Predpäté dutinové stropné panely sú vyrábané vo výrobniach, ktoré sú vybavené dnes dostupnou najmodernejšou technológiou. V závislosti na požadovanom zaťažení a vzdialenosti podpier ponúkame predpäté dutinové stropné panely rôznych únosností a rôznych hrúbok.

Predpäté dutinové stropné panely sa vyrábajú v hrúbkach 200; 265; 320; 400. Vzdialenosť podperných stien alebo nosníkov, ktorú je možné preklenúť použitím predpätých dutinových stropných panelov je až do 15 m.

Vzhľadom na nespočetnosť pozitívnych vlastností predpätých dutinových stropných panelov uplatňujú sa v širokom spektre stavebných projektov. Najbežnejšie sa predpäté dutinové stropné panely používajú pri výstavbe: obytných a administratívnych budov, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, parkovacích domov, skladových a športových hál

DUTINOVÉ STROPNÉ PANELY

Predpäté dutinové stropné panely sú prefabrikované stropné stavebné prvky, ktoré je možné použiť aj na preklenutie priestorov s veľkými svetlými rozponmi. Po uložení panelov vznikne plnohodnotná stropná konštrukcia, ktorá nevyžaduje žiadne montážne podopretie a môže sa okamžite po montáži zaťažiť. Predpäté dutinové stropné panely sú vyrábané vo výrobniach, ktoré sú vybavené dnes dostupnou najmodernejšou technológiou. V závislosti na požadovanom zaťažení a vzdialenosti podpier ponúkame predpäté dutinové stropné panely rôznych únosností a rôznych hrúbok. Predpäté dutinové stropné panely sa vyrábajú v hrúbkach 160; 200; 265; 320; 400; 450 a 500 mm. Vzdialenosť podperných stien alebo nosníkov, ktorú je možné preklenúť použitím predpätých dutinových stropných panelov je až do 23,50 m. Vzhľadom na nespočetnosť pozitívnych vlastností predpätých dutinových stropných panelov uplatňujú sa v širokom spektre stavebných projektov. Najbežnejšie sa predpäté dutinové stropné panely používajú pri výstavbe: obytných a administratívnych budov, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, parkovacích domov, skladových a športových hál.